โทร .0902299853
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดเสนีย์วงค์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
  เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทัพหมัน เพื่อนำไปปรับใช้กับทางโรงเรียนของตน
  ทางโรงเรียนรู้สึกยินดีที่ท่านได้นึกถึงเราและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ User
 
รร.วัดเสนีย์วงค์มาดูงาน
    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Password
   
       
         
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดทัพหมัน  
  ได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการให้กับครูนพดล  
  ขึ้นเพื่อแสดงการอำลาชีวิตราชการครูเป็นเวลาประมาณ 42 ปี  
 
งานเกษียณครูนพดล อินต๊ะ
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดทัพหมันได้จัดกิจกรรม   ท่านคิดว่าโรงเรียนวัดทัพหมัน
  วันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่   ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
     
         
         
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
       
       
 
       
 
         
 
               
         
 
         
       
         
 
       
       
       
       
       
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         
  แผนปฎิบัติราชการประจำปี        
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินรายภาคเรียน        
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี        
  คู่มือการปฎิบัติงาน        
  คู่มือการให้บริการ        
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ        
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี        
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี        
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ        
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ        
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี        
  นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล        
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี        
  แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต        
  การประเมินความเสียงประจำปี        
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี        
  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน        
  พรบ.การศึกษา